Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Йога

В днешния свят йога е преди всичко бранд, използван от различни направления за човешко развитие. „Йога“ е всеобхватно понятие за пътя на развитие на човека, насочен както от външното към вътрешното, така и от вътрешното към външното.

Днес качеството на това знание както и възприемането на йога зависи от това кой и как я представя и от наименованието на направлението или метафизическата история. Независимо какво определение изберем за понятието „йога“, винаги трябва да имаме предвид, че това е обемно и многозначно понятие, което се основава на хармоничното обединение на физическото, енергийно и умствено усилие. А ако е така, то всяка съвкупност от духовни, енергийни и физически практики се явява в същността си йога.

От една страна, това ни отдалечава от разбирането за йога във вида, в който е съществувала, например, преди две хиляди години, от друга – така се създава допълнителен ресурс за единно разбиране за пътя на развитие. Именно затова днес съществува такъв разнообразен спектър от представи за йога, представи, които често дори не са свързани с изначалната индийска традиция.

Йога >> Нови видеоклипове

  • Лекция на Олег Черне „Недостиг на енергия. Откъде да вземем ресурси?“. Купи

  • Олег Черне. Изкуство на възстановяване

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне