Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Съзнание

Процесът на опознаване и, най-важното, разбирането на начините за преминаване на пътя на развитие са невъзможни без да сме разбрали природата на собствения си мозък и без да сме разкрили неговите възможности за преобразуване и усъвършенстване.

Метафизиката на мозъка изследва възможностите на мозъка и начините за реализирането им. Възможностите на мозъка се променят в зависимост от степента на изработваното в него усилие, както и под влияние на различни колективни и егрегорни фактори. Всеки процес, свързан с мозъчната дейност, се поражда от дейността на вътрешноанатомичните ни системи и външните системи (поведението).

Изкуството на построяване на мозъка се основава както на външната, така и на вътрешната природа на функциониране на мозъка. Външната структура е самото тяло на мозъка, а вътрешната е свързана с работата на съзнанието и неговата способност (или неспособност) да активира вътрешното усилие.

+Метафизиката на мозъка

Метафизиката на мозъка изследва възможностите на мозъка и начините за реализирането им. Възможностите на мозъка се променят в зависимост от степента на изработваното в него усилие и под влияние на колективни и егрегорни фактори. Истината на знанието се крие не в наличието му само по себе си, а в процеса на опознаване. Метафизиката на мозъка създава възможността да бъдем отворени към познанието и да поддържаме потребността от познание.

+Архитектура на мозъка

Архитектурата на мозъка създава постнаталното усилие, което зависи до голяма степен от сакралната анатомия на мозъка, т.е. от нашите скрити възможности. Тези възможности могат да бъдат заложени по природа, но непроявени, или да бъда изработени.

Невронните връзки съществуват на три нива – нисше, средно и висше, и за да разберем процеса на изработване на висшите и дори средните невронни връзки, простата анатомия няма да ни бъде достатъчна. В мозък с непостроена архитектура се изработват основно нисши връзки, а висшите, дори и да се формират, често се разпадат. За да разберем архитектурата на мозъка трябва да познаваме типовете мозък, сакралната анатомия и Дворците на мозъка.

+Алхимия на мозъка

Алхимията на мозъка е истинно усъвършенстване, чрез което се формират тялото на мозъка, тялото на съзнанието и тялото на мислите. Този процес дава практическите знания за функциите, свързани с мозъка. Това е може би най-важното знание от гледна точка на развитието на човешката природа.

Мозъкът може не само да осъществява вегетативни биохимични функции, но и да генерира, усвоява и трансформира енергия. Това е основната същност на алхимията на мозъка – пътят на усъвършенстване на съзнанието, като същевременно съзнанието усъвършенства нас, цялото ни същество. Алхимията на мозъка дава реална възможност да интегрираме процесите на развитие в природата на своето тяло, мозък и дух.

+Интегрално съзнание

Интегралното съзнание (Оракулно съзнание) е състояние на съзнанието, което обединява едновременно напрежението, настройката и оперирането със съзнанието и прорицанието. Интегралното съзнание има две възможности – за настройване и за опериране.

В античността оракулите имали определени свойства, свързани с възможността както на съзнанието на човека, така и със съзнанието на мястото. Оракулите имали важната способност да се абстрахират от разрушителните процеси. Интегралното съзнание изразява множество принципи, свързани с опознаването и разбирането на различни начини за материализиране на мислите.

Съзнание >> Нови видеоклипове

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Архитектура на мозъка“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Мозък и карма“. Купи

 • Лекция „Метафизика на богатството. Преображение“. Патроно. Купи

 • Лекция „Структура на времето“. Олег Черне. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Мозък, съзнание, мисъл“

 • Олег Черне. Лекция „Видове мозък“

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Съзнание >> Блог

 • Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  „Африканският оракул“ е понятие, което надхвърля границите на линейното възприятие и разбирането за „оракул“ в частност. То е свързано преди всичко с пътя на духовната чистота. Африканският оракул засяга взаимодействането с потока и изграждането на […]

  По-подробно
 • Оракул

  Оракул

  Оракулът е явление, характеризиращо се с определена форма, геометрия и честотност на съзнанието, което поражда специфични психични, енергийни и физически връзки в съзнанието. Тези връзки водят до развитието на различни мозъчни функции, благодарение на които […]

  По-подробно
 • Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството е заложена в човека от момента на раждането му. Това е съзнанието, което представя егрегора на съвършенството. Във всяка духовна традиция съществува егрегор, или енергийно поле, което излъчва светлинни вълни с определена […]

  По-подробно
 • Мозък

  Мозък

  Мозъкът е истинното тяло на човека, формиращо както условията за нашето съществуване, така и настройката и връзките в тялото. Той представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне