Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Алхимия

Алхимията обединява знанията, опита и ирационалните стремежи към усъвършенстване на човешкото тяло и дух. Всяка значима култура или традиция има своя принос към разбирането и определянето на този процес. Като система от знания алхимията се появява в най-разбираемата си за съвременното мислене форма в даоистката традиция.

В същото време алхимията не трябва да се ограничава до определени културологични рамки, тъй като тя доказва ефективността си в различни части на света – докато на едно място води до постигане на безсмъртие, на друго алхимията се използва за увеличаване на продължителността на живота, а на трето – просто за придобиването на допълнителни сили.

Исторически е прието да се смята, че алхимичното знание тръгва от гръцкия бог Хермес и е свързано с процеса на претопяване и трансформиране на нисшите качества в по-висши – процес, описан алегорично в „Изумрудените скрижали“. Всъщност обаче много култури се занимават с въпроса за култивирането на духа, затова алхимията не бива да се разглежда ограничено в рамките на определена линия или традиция.

+Египетска алхимия

Самото съществуване на древноегипетската цивилизация може да се класифицира като алхимичен процес, който разглежда светлината според законите на тройна координатна система, а възможността за преобразуване – според законите на Атум.

Доскоро нерушимото било напуснало навеки Земята и в тези условия започнали да се създават връзки, които да се противопоставят на принципа на разрушението. Естественото възприемане на безкрайността и безсмъртието започнали да изискват специално усилие и се превърнали в елемент от вярата. Така се появило специално възприемане на идеите за безсмъртието и смъртта, макар смъртта първоначално да била възприемана просто като влошаване на определени показатели на душата, която от безсмъртна се превръща в подвластна на смъртните процеси. Този процес се представял символно в традицията на египетската алхимия като борба на светлината с тъмнината.

Така познанието за светлината и всичко, което я поражда или възприема, създало алхимията. Човекът започнал да се разглежда като алхимичен обект и започнали да го наричат херметичен съд или Трисмегист, търсещ светлината на Тот. Така се появил Хермес Трисмегист (Тройно величествения) на Изумрудените скрижали, който можел да създава и усвоява неразрушимата светлина на Земята, наречена по-късно в алхимията злато.

+Херметическа алхимия

Исторически е прието да се смята, че алхимичното знание тръгва от гръцкия бог Хермес и е свързано с процеса на претопяване и трансформиране на нисшите качества в по-висши – процес, описан алегорично в „Изумрудените скрижали“. Това поставя началото на осмислянето на алхимичните процеси и боравенето с тях.

Алхимията обхваща редица алгоритми, всеки от които отразява пътя на преобразуване или опита за последователно разбиране на възможностите. Изключително важна роля тук играе настройването на съзнанието към процеса на преобразуване, а алхимичният опит се превръща във важна част от този процес.

Скриването на алхимичните знания в символи или алегории създава нов език, чиито понятия и съждения носят алхимичната светлина. Затова алхимията е недостъпна за онзи, който не познава този език, а езикът не може да бъде изучен без да се познава природата на светлината. Всеки символ и смисъл носи собствена искра, напрежение и светлина.

+Даоистка алхимия

Алхимичното тяло, създавано чрез алхимията, е вид тяло, способно да се преобразува вътрешно. Създаването на това тяло е важно условие за постигането на задълбочено преобразуване и промяна. Алхимичното тяло може да променя много природни процеси, не въз основа на естествените временни енергии, а чрез преобразуваните извънвремеви енергии, свързани с хармонизирането на вътрешните сили.

Алхимичното тяло дава възможност да се създадат допълнителни енергийни ресурси чрез променянето на честотата на енергията, което означава, че то има свои физиологични и биохимични принципи. Именно това подчертава и Доистката алхимия като система от практическо знание, насочена към развиването на възможностите за регенериране и преобразуване на енергията, което води до частично или пълно трансформиране на тялото.

Алхимичното тяло дава възможност да се промени заложената в нас временна природа на живот. То представлява геометрична фигура, която трябва да се създаде, след като е налично разбиране за формата и връзките в тялото.

+Руническа алхимия

Руническата алхимия е известна като изкуството на изкачване по стълбата на Фиона, при което всяко стъпало е усвоен урок или нов етап от живота, като основната цел е непрекъснатото самоусъвършенстване. Тази поредица от уроци или верига на прераждания представя концепцията на друидите за преселването на душата. Според келтските, а след това и германски и скандинавските източници, прераждането на душата следва движението й по стъпалата нагоре, като всяко следващо прераждане я приближава към постигането на Истинния дух.

Келтите от Британските острови обединили и синтезирали знанието на питагорейците, арийците, иберийците, норманите и местните племена, и създали стройна система от вярвания в безсмъртието. Те развили мощна магическа система въз основа на наличното знание и добития опит за достигане на безсмъртие.

Руните са символи-идеограми с огромна запечатана в тях сила. Изключително важна е и операционната система на Асгард, или деветото макрокосмическо ниво, свързано с конкретен дял от мозъка, която намира израз в понятието „мозъка на Ерил“. Ерил (Йорил) е алхимик, който владеел силата на руните (оттук идва и съвременната английска дума Earl, която означава благороден, знатен, величествен).

Руните били използвани за борба с нисшите пространства. Тази идея лежи в основата на германската и скандинавската митология, в които битката символизира умението да се борави с висшето съзнание, към което се стремили древните германци и скандинавци.

+Безсмъртие

Ако се опитаме да определим накратко задачата на алхимията, можем да кажем, че тя е преди всичко наука за усъвършенстването на човека и реализирането на потенциалните му способности. Тя е възможност да сътворим себе си, стремеж към безсмъртието, който съществува заради самата природа на духа ни.

Античните култури създавали собствени представи за човешкия живот и взаимодействие с пространството въз основа на възможността за безсмъртно съществуване на тялото и духа. Но с еволюцията този въпрос станал някак отвлечен в резултат на ред както обективни причини (промяната на ритъма и честотите на Земята), така и субективни такива (непропорционалното развитие на човешкото съзнание, което пречи на задълбоченото разбиране).

Безсмъртието не е цел. То е възможност, която човек може да постигне. Възможност за опознаване на човешката духа, природа, код, матрица, геометрия и най-важното – способностите на собствения ни мозък. Докато не разберем на физическо ниво същността на душата си, което изисква разбиране на мозъка, няма как да възприемем и природата на безсмъртието.

Този процес е свързан с конкретна анатомия и знанията за нея определят съществуването на цели култури. Най-близки до нас в разбирането си на тези въпроси са може би китайските даоисти, индийските йоги, християните-катари, древните кхмери и инките.

Алхимия >> Материали

 • Даши Дорджо Итигелов

  Даши Дорджо Итигелов

  Самият факт на появата на Даша-Доржо на земята е загадка… Глина Ершова, ръководител на проекта за изследване на феномена Итигелов, доктор на историческите науки, професор от Руския държавен хуманитарен университет (РГГУ). Какъв е научният подход […]

  По-подробно

Алхимия >> Нови видеоклипове

 • Медитация с бессмертным. Чжан Саньфэнь. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Алхимия за начинаещите“. Купи

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Видеозапис на програмата

 • Лекция „Египетска алхимия. Начална точка“. Дзие Кун. Купи

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Дзие Кун. Лекция „Трудни въпроси на брачните покои“

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Личен код“

 • Пренатални критерии за развитие: Личният код

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Алхимия >> Блог

 • Геометрия на тялото

  Геометрия на тялото

  Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне