Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Пътят на жената. Великото равновесие
Промоция!

Отстъпки при записване до 31.12 и за членове на клуб INBI.

Oleg TCHerne offline

Пътят на жената. Великото равновесие

Даоистка йога – програма

Програма

Жената твори постоянно, в нея е заложено цялото съвършенство, възможно в законите на нашето пространство. В жената са скрити дълбоките познания за света и този източник на жизненост й дава огромна сила. За да поддържа и усъвършенства качествата си обаче, жената трябва да поддържа както състояние на хармония, така и хармонични преживявания.

Програмата „Пътят на жената. Великото равновесие“ има за задача да осигури: подобряване на настройката, възстановяване, разблокиране и хармонична подготовка за алхимична работа. Програмата настройва и хармонизира жената, което й дава възможност да се освободи от временното и да създаде условията за взаимодействане с извънвремевото (което всъщност е характерно за алхимичния процес).

Тъй като в даоистката традиция се държи много на тялото, всички етапи на практиката са съсредоточени върху регулирането на тялото, изработването и поддържането на естествена хармония и постигането на по-съвършена цялост на тялото. Движението в хармония работи върху всички аспекти на пътя на женското развитие – психологичен, енергиен и физически. Това е методологична програма за женското направление в даоистката йога, тъй като е свързана с работа върху всички схеми на женското развитие.

Програмни блокове

 • Женски даоистки практики: с какво да започнем

  Лекция
  Женските даоистки практики са не особено разбираемо понятие, което често се използва, когато определени даоистки течения се представят като път за жените. В действителност този опит е просто свързан с определени жени, достигнали върха в пътя на практическото усъвършенстване. Всъщност не съществуват никакви специални даоистки практики, а единствено системи от упражнения, предназначени за жени и мъже, които извеждат до определено ниво и настройват към различни състояния.

  По-подробно

 • Настройка на Истинното тяло

  Практика
  Настройката на Истинното тяло е практическо изкуство, насочено към организиране на женското съзнание, енергия и тяло. То формира усилие за настройка към решаване на практическите задачи и едновременно с това представлява практическо приложение. Настройката на Истинното тяло е важен инструмент за организация на практическия път на жената и за разбиране на принципите на задълбочаване в практиката.

  По-подробно

 • Почитане на небето и земята

  Практика
  Отношението към равновесието на небето означава отношение към тоналността на нашата природа. Това е форма на ритуал, която спомага за настройване към макрокосмоса и за осъществяване на задачата по възприемането на този макрокосмос. Така както небето и земята подреждат природата ни, така и нашето отношение към подредбата структурира съзнанието ни. В същността си почитта, която отдаваме на небето и земята, е практическо усилие, насочено към създаване на ред в нашето съзнание. Тя е ритуал, с който зачитаме висшето съзнание или съзнанието на Голямата Мечка.

  По-подробно

 • Разблокиране на женското тяло

  Практика
  Разблокирането на женското тяло обхваща процесите по неговото възстановяване, настройване и развитие. Ако тялото не е разблокирано, енергията не може да се съхранява, което означава, че развиваната енергия се губи, вместо да се натрупва. Разблокирането представлява пренастройване и регулиране на всички телесни процеси, което засяга както умственото и телесно състояние на жената, така и циркулирането на енергията.

  По-подробно

 • Хармонизиране на Истинното тяло

  Практика
  Хармонизирането на Истинното тяло произтича от свойствата на равновесието. Това усилие, разбирано като взаимодействие на Ин и Ян, формира сърцевината на състоянието на Истинната дева в процеса на зачеване на безсмъртния зародиш. Без хармонизиране, тялото не може да постигне действително равновесие и хармонизация на истинната същност в гърдите.

  Хармонизирането е предпоставка за разгарянето и поддържането на огъня (хохоу), необходим за приготвянето и узряването на еликсирите, както и узряването на зародиша, към което е насочено изкуството на Чистата дева и „зародишното дишане“, което при жените не изисква допълнителни усилия, а е напълно естествен процес.

  По-подробно

 • Личен код

  Лекция. Практика
  Личният код е извънвремево явление, предлагано на тялото, съзнанието и енергията ни от пространството, времето и мястото. Личният код трябва да бъде практически осмислен, за да бъде опознат, усвоен, усъвършенстван и дори при необходимост променен.

  По-подробно

 • Напълване на Истинното тяло

  Практика
  Напълването на Истинното тяло отговаря на нуждите на практикуващите, поели по пътя на жената. Напълването изисква постоянна практика, за да се постигне необходимото подхранване на тялото. Изборът на практика за напълване на Истинното тяло варира в зависимост от задачите, състоянието на практикуващата и нейното ниво. Този избор се основава на принципите за подхранване на Тялото на движение, Тялото на покой и Тялото на съсредоточаване, свързани с разбирането за съхраняване на енергията.

  По-подробно

 • Съсредоточаване на Истинната дева

  Практика
  Съсредоточаването на Истинната дева е специфичен практически медитативен процес, който води до разбиране на структурата на пътя. Това е важна част от практическата работа по осъзнаване на метода за развитие на жената. Този процес води до настройване на съзнанието, което го обвързва с практическия път.

  По-подробно

 • Дишането на Истината дева

  Практика
  Дишането на Истинната дева е процесът по естествено акумулиране на енергия, свързан със статуса на практикуващата. Той проявява особения статус на жената, заложен в нея по природа, който трябва да се поддържа и съотнася с практиката. Това е тази уникалност и неповторимост, която прави жената изначално алхимик. Наистина, този природно заложен потенциал за преобразуване на енергията има своите ограничения, но това е даденост, която е важно да се развива и усъвършенства, тъй като без нея не може да се достигне дълбока вътрешна работа.

  По-подробно

 • Пречистване от мътното

  Практика
  Пречистването от мътното е концептуално понятие с важно практическо значение. Ако не обръщаме внимание на това, което пречи и отвлича жената от пътя, и се надяваме на чисто механичното формално влияние на практиката, подобен подход по-скоро би увеличил мътното и не би изяснил нито критериите за развитие, нито проблемите, с които се срещаме по пътя. Пречистването на мътното е постепенен процес на преобразуване, свързан с реакциите, поведението, общуването и вътрешната хигиена. Пречистването се осъществява на три нива: пречистване от мътната природа на тялото, енергията и ума.

  По-подробно

Разписание

Oleg TCHerne online18 февруари — 20 февруари разписание
Oleg TCHerne onlineЛима, Перу
INBI България, INBI Даоистка алхимия

Внимание

 • При записване преди 31 декември цените са намалени.
 • Отстъпки при посещение на 3 програми в периода 11-20 февруари в Перу.
 • Специални условия за членове на клуб INBI.
 • Отстъпките се сумират.

Допълнителна информация и регистрация

Десислава Ташева +51 9678 53 464

Пишете ни