Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Постулатът на Червения талисман
Промоция!

При посещаване на две програми ползвате 15% отстъпка

Oleg TCHerne offline

Постулатът на Червения талисман

Програма

„Постулатът на Червения талисман“ е основата в алхимичната трансформация и е базова принципна схема за поелите по пътя на алхимията. Представлява система от практически мерки за подготовка на тялото и съзнанието за алхимична работа.

Даоисткото тяло е схема, около която се изгражда цялата система на развитие в даоистката алхимия. Тялото, с което разполагаме, не може да се развива, тъй като то е вече програмиран и завършен продукт, но ние можем да развиваме тяло, което можем да подменим вътрешно – алхимичното или даоисткото тяло.

Програмата формира задачите и възможностите на нашето тяло и циркулиращата в него енергия. Това е определена концептуална форма на познание, заложена в знанията на даоистката медицина и алхимия. Тя обяснява законите, принципите и причините, поради които можем да изменим нашата пренатална природа и да достигнем законите на преобразуване. Това е науката за развиване на алхимично тяло.

Програмни блокове

 • Изначалната природа

  Изначалната природа е важно понятие в изкуството на алхимичното творене. Изхожда от формулата на личностния код и представлява определена даденост. Изначалната природа предопределя нашите характеристики и качества и тя първа се сблъсква със знанията. Също така тя формира безусловния опит, а именно чрез него се натрупва условният опит – т.е. постнаталността. Трябва да вземем предвид кога сме започнали да практикуваме, за да отчетем и факта, че ако не съхраняваме ежедневно енергията си, това води до потискането ѝ. И тъй като не сме в състояние да я отхвърлим, е важно да използваме знанията, за да сме адекватни спрямо тази природа. Настройката ще ни позволи да редуцираме опустошението и да предотвратим пренасищането.

  По-подробно

 • Учение за трите вида енергия

  Съгласно даоистката алхимия, съществуват 3 типа енергия: ци, дзин и шън. Те представляват мяра на усилието, формула, съдържаща схемата на деветкратната енергийна дестилация. Комбинира конкретни видове напрежение и води до тактилност при възприемането на енергията.

  По-подробно

 • Единен център

  Нарича се още средище – точката на формиране на пулсация, на единен импулс, без който алхимичният процес не би бил възможен. За алхимика той е като единствената страна на света, съсредоточила в себе си безброй неща. Наличието на Единен център предотвратява потушаването на огъня от пронизващия вятър и от проливния дъжд. Този център управлява чрез дао, съхранява Единното и не позволява на енергията да се разпилява.

  По-подробно

 • Учение за макрокосмичната орбита

  Учението за микрокосмичната орбита има специално значение. Представлява портал към познанието за еликсира, даряващ вечен живот. Познанието за малката космическа орбита впечатлява със своята парадоксалност и непристъпност, както и с фиксирането на опознаващия я в условията на невъзможността.

  Малката космическа орбита предопределя достигането на смисъла в алхимичното творене.

  По-подробно

 • Даоисткото тяло съгласно учението на Джунли Цюан

  Специфичното при това учение е, че не главата се възприема като част от човешкото тяло, а тялото като част от нея. Всички процеси в тялото трябва да бъдат подчинени на интереса да се разкрият възможностите на човешкия мозък.

  По-подробно

 • Затваряне на деветте отверстия

  Когато адептът овладее деветте отверстия, придобива умението да получава „одушевен цинобър“. Процесът е свързан с това, че енергиите от по-висш порядък не могат да бъдат „задушени и нахапани от деветте червея“.

  По-подробно

 • Eмбрионално дишане

  Нарича се още зародишно дишане и е базово понятие в процеса на енергийно дишане, паралелно с външното дишане, което трябва да бъде овладяно в процеса на практикуване. Това е дишане през долната част на корема и позволява не само да отличим външното от вътрешното дишане, но и да опознаем енергията на вдишването.

  По-подробно

 • Формиране на алхимично съзнание

  Алхимичното съзнание представлява уникална структура, води до невероятни постижения и до умението да възприемаме цялата сериозност на алхимичните процеси. Това съзнание е способно да въплъти великото с помощта на малкото, да създаде множество от малкото, да възприеме незначителното и да въплъти великото, да редуцира прекомерното и да допълни недостатъчното.

  По-подробно

 • Три цинобърни полета

  Цинобърното поле е онова място в тялото, в което енергията може да се преобразува трикратно и да създаде минерална основа. Цинобърното поле се поражда в алхимичната мина посредством цинобърен съд. Самото поле се състои от три равнини, които му позволяват да обработва всички видове енергия, които се намират или постъпват в тялото.

  По-подробно

 • Подхранване със слюда

  Основополагащо понятие за практикуващите вътрешна алхимия. Свързано е не само с разбирането на смисъла на храненето с несмъртна храна, но и с умението да възприемаме и идентифицираме тази храна. Такъв вид хранене трябва да бъде осъзнаван тактилно, а не просто да се разбира и прилага. Практикуващият алхимия се подготвя да възприеме безвремието. В това състояние е важно да се свиква с употребата на безвременна храна. Именно това представлява подхранването със слюда.

  По-подробно

Разписание

Oleg TCHerne online17 януари — 20 януари разписание
Oleg TCHerne onlineСофия, България
INBI България, INBI Даоистка алхимия

Допълнителна информация

+359 892 21-58-24, +359 988 84-94-85, info@inbi.bg

Място на провеждане

България, София, парк-хотел „Москва“

Промоция

При посещаване на една от програмите: