Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Семинар „Даоистка алхимия за жени. Хранилище на духовното“
Промоция!

При посещаване на две програми ползвате 15% отстъпка

Oleg TCHerne offline

Хранилище на духовното

Даоистка алхимия за жени

Програма

Разбирането на даоистката концепция Хранилище на духовното (дуншен-бу, DongShenBu) дава на човека необходимата опора по пътя на развитието.

Милиони хора по цял свят се занимават с даоистки практики, но малцина успяват да реализират истинските възможности, заложени в тези практики. За да бъдете сред тях, трябва да имате ясна оценка за способностите си на различните етапи от развитието. С други думи, когато започва да практикува, човек трябва да си дава сметка както за ползите от практиката, така и за вредите от нея, и най-важното – да се научи да уважава ирационалността на практиката и да приеме, че тя не може да бъде разбрана мигновено.

Правилното възприемане на ирационалността помага да се изчисти практиката от ненужното, което наричаме „Пречистване от мътното“. Това е естествен процес, който обхваща не само лошото, но и непознатото, което лесно може да се превърне в мътилка, ако прибързаме с определенията. Много важно е да изясним това, за да можем да построим практическия си път – ако не постигнем яснота в разбиранията си, няма как да напреднем в практиката.

Всички даоистки практики трябва да развиват енергията шън и да изведат занимаващия се до познанието за Хранилището на духовното. Проблемът е там, че човек често не разбира какво представляват енергиите дзин и шън и не умее да ги различава, в резултат на което може да възприема всичко само схематично, без да може да проникне в практиката. Ако по време на занятията се развива единствено временната енергия ци, тя би попречила да се разбере алгоритъмът на развиване на енергията шън.

Въпросът за това какво ни напълва и какъв вид енергия развиваме е сред най-трудните въпроси в даоистката алхимия. Всъщност практиката започва тогава, когато се изменят редица изходни условия, когато съзнанието, енергията и тялото са готови за реални промени.

Разбирането и изграждането на тези промени ще бъде във фокуса на програмата „Хранилище на духовното“.

Програмни блокове

 • I част: „Великото равновесие“. Настройка на Истинното тяло

  Настройката на Истинното тяло е практическо изкуство, насочено към организиране на женското съзнание, енергия и тяло. То формира усилие за настройка към решаване на практическите задачи и едновременно с това представлява практическо приложение. Настройката на Истинното тяло е важен инструмент за организация на практическия път на жената и за разбиране на принципите на задълбочаване в практиката.

  По-подробно

 • I част. Почитане на небето и земята

  Отношението към равновесието на небето означава отношение към тоналността на нашата природа. Това е форма на ритуал, която спомага за настройване към макрокосмоса и за осъществяване на задачата по възприемането на този макрокосмос. Така както небето и земята подреждат природата ни, така и нашето отношение към подредбата структурира съзнанието ни. В същността си почитта, която отдаваме на небето и земята, е практическо усилие, насочено към създаване на ред в нашето съзнание. Тя е ритуал, с който зачитаме висшето съзнание или съзнанието на Голямата Мечка.

  По-подробно

 • I част. Разблокиране на женското тяло

  Разблокирането на женското тяло обхваща процесите по неговото възстановяване, настройване и развитие. Ако тялото не е разблокирано, енергията не може да се съхранява, което означава, че развиваната енергия се губи, вместо да се натрупва. Разблокирането представлява пренастройване и регулиране на всички телесни процеси, което засяга както умственото и телесно състояние на жената, така и циркулирането на енергията.

  По-подробно

 • I част. Хармонизиране на Истинното тяло

  Хармонизирането на Истинното тяло произтича от свойствата на равновесието. Това усилие, разбирано като взаимодействие на Ин и Ян, формира сърцевината на състоянието на Истинната дева в процеса на зачеване на безсмъртния зародиш. Без хармонизиране, тялото не може да постигне действително равновесие и хармонизация на истинната същност в гърдите.

  Хармонизирането е предпоставка за разгарянето и поддържането на огъня (хохоу), необходим за приготвянето и узряването на еликсирите, както и узряването на зародиша, към което е насочено изкуството на Чистата дева и „зародишното дишане“, което при жените не изисква допълнителни усилия, а е напълно естествен процес.

  По-подробно

 • II част: „Хранилище на духовното“. Женски даоистки практики: с какво да започнем

  Женските даоистки практики са не особено разбираемо понятие, което често се използва, когато определени даоистки течения се представят като път за жените. В действителност този опит е просто свързан с определени жени, достигнали върха в пътя на практическото усъвършенстване. Всъщност не съществуват никакви специални даоистки практики, а единствено системи от упражнения, предназначени за жени и мъже, които извеждат до определено ниво и настройват към различни състояния.

  По-подробно

 • II част. Личен код

  Личният код е извънвремево явление, предлагано на тялото, съзнанието и енергията ни от пространството, времето и мястото. Личният код трябва да бъде практически осмислен, за да бъде опознат, усвоен, усъвършенстван и дори при необходимост променен.

  По-подробно

 • II част. Напълване на Истинното тяло

  Напълването на Истинното тяло отговаря на нуждите на практикуващите, поели по пътя на жената. Напълването изисква постоянна практика, за да се постигне необходимото подхранване на тялото. Изборът на практика за напълване на Истинното тяло варира в зависимост от задачите, състоянието на практикуващата и нейното ниво. Този избор се основава на принципите за подхранване на Тялото на движение, Тялото на покой и Тялото на съсредоточаване, свързани с разбирането за съхраняване на енергията.

  По-подробно

 • II част. Наставленията на Чистата дева

  Практиката е път към съединяване на Ин и Ян. Постигането на изкуството на практиката изисква да се отчетат методите, които водят до това съединяване, и възможностите за продължаване на живота, за да не се наруши или прекъсне процесът на практическо развитие. За да може практиката да генерира енергия, трябва да се изгради единение с практиката и тя да се регулира по отношение на Небето и Земята. Ако не разбираме как практиката създава единното в нас, тя няма как да бъде усвоена, което означава, че рано или късно ще бъде прекъсната.

  По-подробно

 • II част. Съсредоточаване на Истинната дева

  Съсредоточаването на Истинната дева е специфичен практически медитативен процес, който води до разбиране на структурата на пътя. Това е важна част от практическата работа по осъзнаване на метода за развитие на жената. Този процес води до настройване на съзнанието, което го обвързва с практическия път.

  По-подробно

 • II част. Дишането на Истината дева

  Дишането на Истинната дева е процесът по естествено акумулиране на енергия, свързан със статуса на практикуващата. Той проявява особения статус на жената, заложен в нея по природа, който трябва да се поддържа и съотнася с практиката. Това е тази уникалност и неповторимост, която прави жената изначално алхимик. Наистина, този природно заложен потенциал за преобразуване на енергията има своите ограничения, но това е даденост, която е важно да се развива и усъвършенства, тъй като без нея не може да се достигне дълбока вътрешна работа.

  По-подробно

 • II част. Пречистване от мътното

  Пречистването от мътното е концептуално понятие с важно практическо значение. Ако не обръщаме внимание на това, което пречи и отвлича жената от пътя, и се надяваме на чисто механичното формално влияние на практиката, подобен подход по-скоро би увеличил мътното и не би изяснил нито критериите за развитие, нито проблемите, с които се срещаме по пътя. Пречистването на мътното е постепенен процес на преобразуване, свързан с реакциите, поведението, общуването и вътрешната хигиена. Пречистването се осъществява на три нива: пречистване от мътната природа на тялото, енергията и ума.

  По-подробно

 • II част. Учение за пурпурната пеперуда

  Съгласно школата на Висшата чистота Шанцин ветрилото е символ на изменението и късмета, което на практика обозначава способността да изменяме вътрешното. „Учението за пурпурната пеперуда“ е изкуството за освобождаване от времето или също – изкуството за събиране на енергията дзин с помощта на ветрило.

  По-подробно

Video

 • Даоистка йога за жени. Пътят на Истинната дева

Разписание

Oleg TCHerne online20 декември — 29 декември разписание
Oleg TCHerne onlineСофия, България
Oleg TCHerne online
INBI България, INBI Даоистка алхимия

Допълнителна информация

+359 892 21-58-24, +359 988 84-94-85, info@inbi.bg

Място на провеждане

България, София, парк-хотел „Москва“

Промоция

При посещаване на една от програмите: