Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Дизайн на тялото
Промоция!

Отстъпки при записване до 31.12 и за членове на клуб INBI.

Oleg TCHerne offline

Дизайн на тялото

Програма

Дизайнът на тялото е стадий от човешкото развитие, който се основава на знанията за сакралната анатомия на човека в покой и движение, на разбирането за енергийните потоци, на универсални схеми за построяването на тялото и на мисловното отношение и себесъзерцанието в развитието. Този подход дава възможност за комплексно усъвършенстване на човешката природа във всичките й аспекти – физически, енергиен и ментален.

Заложената форма в природата на човешкото развитие определя възможността или невъзможността за усъвършенстване, което или води до възможност за изработване на опора в развитието, или до отклонения и нарушения. Този процес трябва да вземе предвид не само общата технологична верига на развитие, но и особеностите на индивидуалната (включително пренаталната) природа на човека.

Знанието за дизайна на тялото носи развитие от гледна точка на универсалната схема на съществуване на природата ни. Тази методологически доказала се работа ни дава възможност да достигнем особена сила във функционирането на тялото и мозъка; да вземем под контрол и да развиваме както рационалната, така и ирационалната си природа.

Програмни блокове

 • Раждането на човека представлява особен акт на интегрално въплъщаване в пространството. Във връзка с това изключително важно е организацията на човешката природа да вземе предвид влиянието на пренаталните фактори. Организирането на природата ни изисква наличието на определен технически набор, който включва и съответната практическа терапия.

 • Практическа терапия на интегралното въплъщаване

  На този начален етап се определя текущото състояние, уточняват се блокажите и въз основа на това се създава необходимият набор от индивидуални задачи за усъвършенстване на пропорцията и хармонизиране на тялото. По правило, проблемите са заложени в определени типове блокажи и в липсата на достатъчна настройка.

  В основата на построяването на дизайна на тялото стои центърът на тежестта, умствената събраност, енергията, степента на хармонизираност и вътрешната сила. Въз основа на тези фактори се задава определена йога на тялото, която включва специални техники.

 • Физическа терапия

  Физическата терапия, или йога за тялото, развива дизайна на тялото и използва възможността за групиране и настройване на човешката природа. Тъй като физическата терапия взима предвид пренаталната природа, важна роля тук играе репродуктивната система, както и зоните, свързани с външната и вътрешна опора (стъпала, шия, бъбреци и др.).

  Физическата терапия има за цел преди всичко да разблокира и настрои тялото. Като цяло, задачата на този етап се състои в това да се съсредоточат и усъвършенстват потоците в тялото и да се настроят връзките. Важен фактор е интегралният подход към разбирането на собствената природа, който ни дава възможност да подхранваме жизнеността.

 • Енергийна терапия

  Енергийната терапия обхваща ред схеми за енергийна работа (цигун). В нея се включва цигун на природата на пораждането и хармонизирането, който се състои от практиката цигун на истинната възвратност.

 • Ментална терапия

  Менталната терапия усъвършенства геометрията на мозъка чрез изработването на ментално усилие и хармонизирането на работата на мозъка.

Разписание

Oleg TCHerne online14 февруари — 17 февруари разписание
Oleg TCHerne onlineЛима, Перу
INBI България, INBI Даоистка алхимия

Внимание

 • При записване преди 31 декември цените са намалени.
 • Отстъпки при посещение на 3 програми в периода 11-20 февруари в Перу.
 • Специални условия за членове на клуб INBI.
 • Отстъпките се сумират.

Допълнителна информация и регистрация

Десислава Ташева +51 9678 53 464

Пишете ни