Shop-cart website Oleg TCHerne

Хармонията има различни форми на изразяване и възприемане – от единния Абсолют до екстатичните форми на съществуване. Дзие Кун (Олег Черне)