Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

>> Нови видеоклипове

 • Шри Чола (Олег Черне). Лекция „Асирийска алхимия“. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Мозък, съзнание, мисъл“. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Видове мозък“. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Напълване“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Недостиг на енергия. Откъде да вземем ресурси?“. Купи

 • Медитация с бессмертным. Чжан Саньфэнь. Купи

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Първа формула

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Втора формула

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Трета формула

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Четвърта формула

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Тайдзи-цюан – изгубените знания“

 • Лекция на Олег Черне „Интегралност на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Алхимия за начинаещите“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Грешки на практикуващите“. Купи

 • Лекция Олега Чернэ „Пространство на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Мяра на развитието“. Купи

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Видеозапис на програмата

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Архитектура на мозъка“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Мозък и карма“. Купи

 • Лекция „Метафизика на богатството. Преображение“. Патроно. Купи

 • Лекция „Структура на времето”. Олег Черне. Купи

 • Лекция „Египетска алхимия. Начална точка“. Дзие Кун. Купи

 • Онлайн-излъчване на програмата „Шаман. Анатомия на духа“

 • Лекция „Дзен-медитация“. Дзие Кун (Олег Черне)

 • Дзие Кун (Олег Черне). Даоистка медитация

 • Олег Черне. Лекция „Екстатика“

 • Олег Черне. Изкуство на възстановяване

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Гуру Шри Чола

 • Лекция на Олег Черне «Великата незавършеност»

 • Дзие Кун. Разсъждения относно две учения

 • Как да пием правилно мате. Част 1

 • Как да пием правилно мате. Част 2

 • Как да пием правилно мате. Част 3

 • Как да пием правилно мате. Част 4

 • Как да пием правилно мате. Част 5

 • Как да пием правилно мате. Част 6

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

 • Даоистка школа „Пътят на Истинната дева“

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка йога за жени. Пътят на Истинната дева

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Олег Черне. Лекция „Храмови танци“. Купи

 • Девет възела на знанията: 1-ви възел. Пробуждане

 • Девет възела на знанията. 2-ри възел. Самопознание

 • Девет възела на знанията. 3-ти възел. Зацепване

 • Девет възела на знанията: 4-ви възел. Закрепване

 • Дзие Кун. Лекция „Трудни въпроси на брачните покои“

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Личен код“

 • Пренатални критерии за развитие: Личният код

 • Лекция на Олег Черне „Изкуство на обучението“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Пътят на жената“. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

>> Блог

 • Асирийска алхимия

  Асирийска алхимия

  Асирийската алхимия е изкуство, свързано с големия исторически регион Месопотамия или Междуречието на великите реки Тигър и Ефрат. В по-голямата си част е разположен на територията на съвременен Ирак (отчасти в Иран, Турция и Сирия). […]

  По-подробно
 • Високочестотна храна

  Високочестотна храна

  Високочестотната храна се различава от обичайната за нас храна като напрежение или честота на енергията. Тази честота е резултат от енергийните, минерални или кристални елементи в тези продукти. Наличието на тези елементи е свързано с […]

  По-подробно
 • Метафизика на богатството

  Метафизика на богатството

  Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Иисус Христос   Метафизиката на богатството е свързана с природата на придобиването, насищането, напълването, усвояването и обогатяването. Става дума […]

  По-подробно
 • Анатомия на духа

  Анатомия на духа

  „Анатомия на духа“ е понятие с много функции – то е свързано с природата на пораждане на човека, с макрокосмичните закони на битието и с условията на извънвремевата природа. Представата за духовното е свързана не […]

  По-подробно
 • Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  „Африканският оракул“ е понятие, което надхвърля границите на линейното възприятие и разбирането за „оракул“ в частност. То е свързано преди всичко с пътя на духовната чистота. Африканският оракул засяга взаимодействането с потока и изграждането на […]

  По-подробно
 • Богатство е кутия за бижута

  Богатство е кутия за бижута

  Истинското богатство следва херметичните принципи и няма нищо общо с желанието за забогатяване. За богатството е важна „кутията за бижута“ – пространството, в което култивираме пари. Богатството не е свързано с понятия като „много“ или […]

  По-подробно
 • Оракул

  Оракул

  Оракулът е явление, характеризиращо се с определена форма, геометрия и честотност на съзнанието, което поражда специфични психични, енергийни и физически връзки в съзнанието. Тези връзки водят до развитието на различни мозъчни функции, благодарение на които […]

  По-подробно
 • Психологический образ человека

  Богатството и човешката психика

  Богатството произтича или от усилията на човека, или от участието му в определен енергиен поток. Това означава, че забогатяването е процес, който остава или неотчетен от човека, или само частично отчетен (налице е умствено съ-участие), […]

  По-подробно
 • Настройка за умножаване

  Настройка за умножаване

  Парите са символ за нещо, което ни напълва, затова е важно да се научим да ги възприемаме като тип енергия. Парите не могат да бъдат цел, те са начин да постигнем достатъчност. Когато разглеждаме парите […]

  По-подробно
 • Ритуал

  Ритуалът

  Ритуалът (ritualis) представлява естествен или структуриран порядък от космически, пространствени или практически връзки, които поставят човека в особени церемониални отношения както към околните, така и към пространството. Ритуалът е изпитан метод за протичане на даден […]

  По-подробно
 • Геометрия на тялото

  Геометрия на тялото

  Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: […]

  По-подробно
 • Критерии за развитие

  Критерии за развитие

  „Развитие“ е многопластово понятие, с което се обозначава един безграничен процес. То е обвързано с увеличаване на съзнателното усилие, което определя възможността или невъзможността ни да следваме пътя на познанието, и същевременно създава условията за […]

  По-подробно
 • Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството е заложена в човека от момента на раждането му. Това е съзнанието, което представя егрегора на съвършенството. Във всяка духовна традиция съществува егрегор, или енергийно поле, което излъчва светлинни вълни с определена […]

  По-подробно
 • Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението е концептуална предпоставка за усъвършенстването. Основният закон и задача на изкуството на обучението е усъвършенстването на човека. Тази неизменна характеристика се проявява преди всичко в законите на формиране на човешкото съзнание. Съзнанието обаче, […]

  По-подробно
 • Мозък

  Мозък

  Мозъкът е истинното тяло на човека, формиращо както условията за нашето съществуване, така и настройката и връзките в тялото. Той представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е […]

  По-подробно
 • Пътят на жената

  Пътят на жената

  Пътят на жената не представлява някаква частност, а има общо пространствено значение. В законите на нашето пространство жената представя онази възможна и дадена й по природа цялост, която може да се носи и реализира в […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне